התאמת שותפים בעסקים

התאמת שותפים בעסקים

הצלחת שותפות עסקית נובעת בין השאר מהיכולת לנהל במשותף את ההשקעה ואת העסק.
האבחון הגרפולוגי מאפשר לקבל מידע רלוונטי על מידת התאמתם של השותפים,
התכונות הדומיננטיות שלהם, וכן על היתרונות והחולשות של כל אחד מהם.

מרכיבים באישיות כמו: יושר ואמינות, יוזמה, דינמיות, מהירות תגובה, שיקול דעת, התמדה ואחריות מהווים תנאי בסיסי וחשוב להצלחת כל שותפות בעסק באשר הוא.